Beleidsverklaring

De TRUCK TRADING GROUP is als bedrijfswagendealer verantwoordelijk voor de verkoop en service van verschillende merken voertuigen. Optimale klantentevredenheid, voldoen aan de eisen van de belanghebbende partijen, topkwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu ziet de TRUCK TRADING GROUP als sleutelbegrippen.

Een van de doelstellingen van de TRUCK TRADING GROUP is het zo goed mogelijk waarborgen van de Veiligheid en Gezondheid van onze werknemers en derden, alsmede het Milieu (VGM). Ons VGM beleid is er dan ook op gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen. Belangrijkste milieuaspecten zijn : bodemverontreiniging, werken met gevaarlijke stoffen, gevaarlijk afval en energie.

De TRUCK TRADING GROUP streeft naar continue verbetering in al haar systemen.

De TRUCK TRADING GROUP zal tenminste voldoen aan de wettelijke eisen, voortvloeiend uit de van kracht zijnde veiligheids-, arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving. Er wordt naar gestreefd deze normen en voorschriften duidelijk naar alle medewerk(st)ers te formuleren en vast te leggen.

Website design & development by Logo Popkorn